אתר חדש לרשות לזכויות ניצולי השואה

גולש יקר,
כתובת האתר שונתה והחל מהיום הינה

https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights