צור קשר - אוצר ראשי

הממשלה אישרה את העברת רמ"י ומנהל התכנון למשרד האוצר

19/05/2015
א' סיון תשע"ה

שר האוצר, משה כחלון: "העברת רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון למשרד האוצר היא צעד ראשון במסע מורכב לטיפול במשבר הדיור.

אני שמח שממשלת ישראל בחרה לעסוק בנושא חשוב זה בישיבתה

הראשונה ולאשר את אבני הדרך של הרפורמה"

ממשלת ישראל אישרה היום בישיבתה הראשונה את בקשתו של שר האוצר, משה כחלון, להעברת מינהל התכנון ממשרד הפנים אל משרד האוצר (לצורך העברת מנהל התכנון נדרשת השלמת מהלכי חקיקה שיובאו לכנסת בהקדם האפשרי). כמו כן אושרה העברתה של רשות מקרקעי ישראל ממשרד הבינוי והשיכון אל משרד האוצר.

 

שינוי המבנה הנ"ל הינו על פי ההסכם הקואליציוני בין מפלגת כולנו שבראשה עומד ח"כ משה כחלון, לבין הליכוד. השר כחלון שם בראש סדר העדיפויות שלו את הטיפול במשבר הדיור בישראל ולצורך כך ביקש לקדם את העברת הגופים הללו על מנת לאפשר תאום רב מערכתי בין כלל הגורמים האחראים על תהליכי התכנון והבנייה בישראל.

 

משבר הדיור הוא אחד מן העמוקים והחשובים עבור אזרחי מדינת ישראל ותאום כזה של כלל הגופים הממשלתיים העוסקים בנושא הוא הכרחי על מנת לקדם רפורמות משמעותיות שיובילו לפתרון יציב ובר קיימא.

ליבת מדיניות הממשלה ביחס לריסון עליית מחירי הדיור הינה פעילות להגדלת היצע הדיור. בפני מדיניות זו עומדים חסמים רבים, המרכזי שביניהם הוא החסם התכנוני. על אף העלייה בהיקף התכנון – מ-25,000 יח"ד מתוכננות בממוצע בשנים 2007-2011 ל-68,000 יח"ד בממוצע בשנים 2012-2014, והשיווק בקרקע מדינה – 50,551 יח"ד בשנת 2014 לעומת כ-35,000 יח"ד בממוצע לשנה בשנים 2009-2013, ישנו צורך בהמשך המגמה הקיימת וזאת לאור הגידול בביקושים והמשך עליית המחירים.

מניתוח משבר הדיור עלה כי אחת הסיבות המרכזיות למשבר, הינה היעדר סנכרון בין הגורמים השונים האמונים על שרשרת הייצור של דירה בממשלה. תופעה זו מתעצמת לאור זאת שמעל 90% מהמקרקעין במדינת ישראל הינם נכון להיום בניהול רשות מקרקעי ישראל. כך, היכולת להגדיל את היצע הדיור ובאמצעות כך להילחם בעליית מחירי הדיור תלויה למעשה במידה רבה בפעילות הממשלה. כמו כן עולה קושי משמעותי בכך, שגורמים אשר אינם אחראיים על שוק הנדל"ן, הינם בעלי סמכויות נרחבות בתחומים המשפיעים מאוד על היכולת להגדיל את היצע הדיור, ובראש ובראשונה הדברים אמורים בנוגע למנהל התכנון במשרד הפנים.

לאור האמור, עולה צורך מקצועי דחוף ומשמעותי לרכז את כלל הפעילות של הממשלה בשוק הנדל"ן תחת משרד אחד מה שיאפשר יתר תיאום וסנכרון בפעולות השונות, ובמיוחד יאפשר ריכוז של הסמכות והאחריות תחת שר האוצר.