מכרזי מכירה

{{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_tenderNumber')}} {{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_tenderStatus')}} {{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_tenderName')}} {{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_dateStartAdvertise')}} {{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_LastDateToSubmitProposals')}}
{{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_tenderNumber')}}
{{item.auctionNumber}}
{{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_tenderStatus')}}
{{item.statusSalesTender}}
{{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_tenderName')}}
{{item.auctionName}}
{{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_dateStartAdvertise')}}
{{item.startAdveretiseDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{GetResourceValueClient('TendersSales_Loby_LastDateToSubmitProposals')}}
{{item.endAdveretiseDate | date:'dd/MM/yyyy'}}

​​​​​​​​​​​​