אתר חדש למינהלת הגמלאות

גולש יקר,
כתובת האתר שונתה והחל מהיום הינה

https://www.gov.il/mof/Gimlaim