צור קשר

אמנות למניעת כפל מס

​אמנות למניעת כפל מס הן הסכמים בילטראליים, אשר במסגרתם קובעות המדינות שהן צד להסכם את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. בנוסף, כוללות האמנות עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין המדינות. הכללים המוסכמים באמנות המס מתווספים לכללי המיסוי החלים לפי הדין הפנימי של כל מדינה.

לאמנה למניעת כפל מס יש עדיפות על פני הדין הפנימי, כך שאם הוראות האמנה מקלות לעומת הדין הפנימי לעניין שיעורי המס, יחולו הוראות האמנה. אם הוראות האמנה מחמירות לעומת הדין הפנימי, מצב שיתכן לגבי אמנות ישנות, יחולו הוראות הדין הפנימי. 

האמנה פותרת את בעיות כפל המס בשתי המדינות באחת משתי הדרכים:

  • קביעת זכות מיסוי בלעדית למדינה האחת, או
  • קביעה כי מדינה אחת, בדרך כלל מדינת המקור שבה הופקה ההכנסה, תהיה בעלת "זכות המיסוי הראשונית" והמדינה השנייה - מדינת המושב של מפיק ההכנסה, תהיה בעלת "זכות מיסוי שיורית" - היא תהיה רשאית למסות את ההכנסה, אך תחול עליה החובה למנוע את כפל המס בדרך של מתן זיכוי/ניכוי בשל המס ששולם במדינה בעלת זכות המיסוי הראשונית.

רוב אמנות המס בעולם מבוססות על אחד המודלים העיקריים הנהוגים בתחום זה, או על שילוב שלהם:

מודל האו"ם​

United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries.

http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf

מודל ה - OECD

OECD - Model Tax Convention on Income and on Capital ​

http://www.oecd.org/tax/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf​​​

מודל האמנה של ארגון ה-OECD משמש כבסיס לניסוח אמנות המס של ישראל, תוך התאמה לדין הפנימי, לתנאיה המיוחדים של ישראל ולמדיניותה בנושא אמנות מס.

המכשיר המולטילטרלי - (Multilateral Instrument) MLI

פורום ה-G20, בשיתוף עם ארגון ה-OECD, יזם את תוכנית ה-BEPS (Base Erosion Profit Shifting – שחיקת בסיס המס והסטה של רווחים) שמטרתה מאבק בתכנוני מס. 
תכנוני המס שאיתם אמורה התוכנית להתמודד כוללים הימנעות של תאגידים רב-לאומיים מתשלומי מס ע"י שחיקת בסיס המס או הסטת רווחים למקלטי מס, תופעה גלובלית שמאיימת על היקף ההכנסות ממסים ועל הוגנות תשלומי המס במדינות רבות. 
הצורך בתוכנית מיוחדת התעצם בשל תנועת ההון החופשית והתרחבות הכלכלה הדיגיטאלית, שיצרו פערים בחקיקת המס שאותם ניתן לנצל להימנעות ממס.
לאחר עבודה ממושכת, של 99 מדינות (לקבוצות העבודה בנושא הצטרפו מדינות נוספות למדינות ה-OECD), נתקבלה הסכמה על שורת צעדים ליישום בדין הפנימי ובהוראות שבאמנות המס, אשר אמורה לעקור משורש את תופעת ה-BEPS.
מכיוון שתיקון אמנות מס או החלפתן כרוכה בהליך ארוך, ותיקון/החלפת כל אמנות המס הקיימות (מעל 3,000 אמנות) היה אורך מספר רב של שנים, יזם ה-OECD הליך של כלי מולטילטרלי (MLI) שהוראותיו יתקנו את רוב אמנות המס של המדינות החתומות עליו, בהתאם להמלצות ה-BEPS.
הכלי המולטילטרלי כולל נושאים כמו מניעת ניצול לרעה של האמנה, טיפול בישויות שקופות, שובר שוויון לתושבות של ישויות, טיפול במוסדות קבע, דיבידנדים, החזקה במקרקעין דרך ישויות, מחירי העברה, הליכי הסכמה הדדית והליכי בוררות.
ביום 7 ביוני 2017, בטקס שנערך במשרדי ה-OECD בפריז, חתמו 68 מדינות על ה-MLI בשם ישראל חתם שר האוצר, מר משה כחלון. ביום 13 בספטמבר 2018 הגישה ישראל את מסמכי האשרור של ההסכם וההסכם יכנס לתוקף ישראל מיום 1 בינואר 2019.
נכון ליום 27 בספטמבר 2018, 84 מדינות חתמו על ההסכם, מתוכן 15 מדינות אושררו את ההסכם ו-6 מדינות נוספות הביעו רצונן לחתום עליו.

​ ​​
קראו עוד »סגירה «​​​​​

 

מדינה
אמנה בעברית
אמנה באנגלית
נוסח אמנה משולב MLI
ת. חתימה
תחולה מיום
הערות
אוזבקיסטן
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
15/09/199801/01/2001
אוסטריה (חדש)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
הורד קובץ PDF austria_new_synversion_eng.pdf
28/11/201601/01/2019

האמנה תיכנס לתוקף ביום 1.3.2018.​

אוסטריה (ישן)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
29/01/197001/04/1968
 
אוסטרליה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
28/03/201901/01/2020
אוקראינה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
26/12/200301/01/2007
אזרבייג'ן
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
13/12/201601/01/2018
איטליה (הנוכחי)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
08/09/199501/01/1999
איטליה (ישן)
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית (ישן)
22/04/196808/08/1973

תחולה רטרואקטיבית בנושא ירושות - מוות ביום 1.4.1962 ואילך​

אירלנד
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
20/11/199501/01/1996
אסטוניה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
29/06/200901/01/2010
ארה"ב
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
20/11/197501/01/1995
ארמניה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
25/07/201701/01/2019
אתיופיה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
02/06/200401/01/2008
בולגריה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
18/01/200001/01/2003
בלארוס
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
11/04/200001/01/2004
בלגיה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
13/07/197201/04/1975

אמנה חדשה נחתמה בר"ת ביום 18/3/2010​

ברזיל
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
12/12/200201/01/2006
בריטניה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
26/09/196201/04/1961

בנוסח באנגלית – עמודים 1-14 בקובץ המצורף.
בנוסח בעברית – הפרוטוקול מ-1970 שולב באמנה.

בריטניה (פרוטוקול II)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
17/09/201901/01/2020
בריטניה (פרוטוקול)
20/04/197025/03/1971

בנוסח באנגלית – עמודים 15-26 בקובץ המצורף לאמנה (לעיל).
בנוסח בעברית – הפרוטוקול מ-1970 שולב באמנה. (לעיל)​

גיאורגיה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
12/05/201001/01/2012
ג'מאיקה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
29/06/198401/01/1986
גרמניה (הנוכחי)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
21/08/201401/01/2017
גרמניה (ישן)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
09/07/196201/04/1961
גרמניה (פרוטוקול ישן)
20/07/197701/04/1970
דנמרק (הנוכחי)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
09/09/200901/01/2012
דנמרק (ישן)
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
27/06/196631/10/1966
דרום אפריקה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
10/02/197801/04/1978
הודו
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
29/01/199601/01/1994

תחולה לעניין מס שנוכה במקור - מיום 1.7.1996​

הודו (פרוטוקול)
הורד קובץ PDF india_protocol_heb.pdf
הורד קובץ PDF india_protocol_eng.pdf
14/10/201501/01/2017
הולנד
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
02/07/197301/04/1970

בנוסח באנגלית – עמודים 1-24 בקובץ המצורף.
בנוסח בעברית – הפרוטוקול מ-1996 שולב באמנה.

הולנד (פרוטוקול)
16/01/199601/01/1996

בנוסח באנגלית – עמודים 25-27 בקובץ המצורף לאמנה (לעיל).
בנוסח בעברית – הפרוטוקול מ-1996 שולב באמנה (לעיל).​

הונגריה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
14/05/199101/01/1993
ויאטנם
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
04/08/200901/01/2010
טיוואן
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
24/12/200901/01/2010
יוון
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
24/10/199501/01/1999
יפן
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
הורד קובץ PDF japan_mli.pdf
08/03/199301/01/1994
לוקסמבורג
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
13/12/200401/01/2004
לטביה
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
20/02/200601/01/2007
ליטא
הורד קובץ PDF אמנה בעברית
הורד קובץ PDF אמנה באנגלית
11/05/200601/01/2007
  
דף קודם
12
הבא לעמוד אחרון