צור קשר

 

 

דוח הוועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל - ועדת קסטודיhttp://mof.gov.il/hon/Documents/דוח הוועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל - ועדת קסטודי.pdfדוח הוועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל - ועדת קסטודיפרסומים{bd94e146-afc5-42a2-97f0-dd86152c3a12}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091112294
דוח הוועדה לקביעת פרמרטים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים שראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות- ועדת חודקhttp://mof.gov.il/hon/Documents/דוח הוועדה לקביעת פרמרטים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים שראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות- ועדת חודק.pdfדוח הוועדה לקביעת פרמרטים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים שראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות- ועדת חודקפרסומים{bd94e146-afc5-42a2-97f0-dd86152c3a12}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091112296
דוח הועדה לבחינת הצעדים להגברת מעורבותם של הגופים המוסדיים בשוק ההון - ועדת חמדניhttp://mof.gov.il/hon/Documents/דוח הועדה לבחינת הצעדים להגברת מעורבותם של הגופים המוסדיים בשוק ההון - ועדת חמדני.pdfדוח הועדה לבחינת הצעדים להגברת מעורבותם של הגופים המוסדיים בשוק ההון - ועדת חמדניפרסומים{bd94e146-afc5-42a2-97f0-dd86152c3a12}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091112298
דוח הרפורמה בשוק ההון- ועדת בכרhttp://mof.gov.il/hon/Documents/דוח הרפורמה בשוק ההון- ועדת בכר.pdfדוח הרפורמה בשוק ההון- ועדת בכרפרסומים{bd94e146-afc5-42a2-97f0-dd86152c3a12}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091112300
דוח הוועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל - ועדת קסטודיhttp://mof.gov.il/hon/Information-entities/hashkaot/Documents/Inter-ministerial committee report examining the custody market in Israel - custody Committee.pdfדוח הוועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל - ועדת קסטודיפרסומים{37b8c525-5b83-4401-9524-b9431c9a2906}c5ae36a1-4a3b-488b-9637-63ec1c1c02054
דוח הוועדה לקביעת פרמרטים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות- ועדת חודקhttp://mof.gov.il/hon/Information-entities/hashkaot/Documents/Report of the Committee-hodak committee.pdfדוח הוועדה לקביעת פרמרטים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות- ועדת חודקפרסומים{37b8c525-5b83-4401-9524-b9431c9a2906}c5ae36a1-4a3b-488b-9637-63ec1c1c02053
דוח הועדה לבחינת הצעדים להגברת מעורבותם של הגופים המוסדיים בשוק ההון - ועדת חמדניhttp://mof.gov.il/hon/Information-entities/hashkaot/Documents/Review Committee report measures - greedy Committee.pdfדוח הועדה לבחינת הצעדים להגברת מעורבותם של הגופים המוסדיים בשוק ההון - ועדת חמדניפרסומים{37b8c525-5b83-4401-9524-b9431c9a2906}c5ae36a1-4a3b-488b-9637-63ec1c1c02056
שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות - הוראות להתייחסותhttp://mof.gov.il/hon/Information-entities/Documents/2013-9-17.pdfשטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות - הוראות להתייחסותנייר עמדה{9cc5d3d7-a324-4fef-a478-74dbd0f92742}a53e0d56-1a43-4c54-85df-f7882f9b18fa9
איתור גוף מוסדיhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=10איתור גוף מוסדייישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911110
איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיוניםhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=11איתור בעלי רישיון -סוכנים ויועצים פנסיוניםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911111
איתור נותני שירותי מטבעhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=12איתור נותני שירותי מטבעיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae600911112
אתר למדווחhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=5אתר למדווחיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091115
פורטל אותותhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=6פורטל אותותיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091116
נושאי משרהhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=7נושאי משרהיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091117
מערכת סוכנים ויועציםhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=8מערכת סוכנים ויועציםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091118
מערכת פניות ציבור לגופיםhttp://mof.gov.il/hon/Lists/info/DispForm.aspx?ID=9מערכת פניות ציבור לגופיםיישומים מקוונים{887a63be-1632-4677-84b5-5482c00f16b0}e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091119

מאז שנת 2004 אחראית רשות המסים בישראל לגביית המסים השונים המוטלים במדינת ישראל, ומאחדת את פעילותם של נציבות מס הכנסה, אגף המכס ומע"מ. הרשות עוסקת בגביית מס הכנסה מציבור העובדים, תשלומי מכס, מס ערך מוסף (מע"מ), מס רכוש, מיסי מקרקעין ונדל"ן ועוד

 

טםסיםטפסים

 טפסים נוספים

תשלומים תשלומים

 תשלומים נוספים​

שירותים מקוונים שירותים מקוונים

 שירותים נוספים​

 זכויות והקלות במס
 
מס הכנסה - מדריכים ותקנות
 

מכס

מיסוי מקרקעין

 

          ​