צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
570618 פעיל מכרז פומבי למתן שירותי פיקוח ,בקרה וייעוץ הנדסי עבור פרויקט הקמת תחנות הכוח הסולאריות באשלים30-11-2015
572420 פעיל ניהול כספי הפיקדון לעובדים זרים29-11-2015
572448 פעיל אספקת שוברי שי להולדת ילד עבור עובדי רשות המסים בישראל29-11-2015
571066 פעיל מכרז לבחירת יועצים בתחום תחזוקת מבנים29-11-2015
572365 פעיל אספקת והטמעת מערכת לתזמון תהליכים עבור משרד האוצר26-11-2015
571323 פעיל אספקת שירותי יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית24-11-2015
571324 פעיל אספקת שירותי ביקורת פנים בחשבות רשות המסים בישראל24-11-2015
570311 פעיל מתן שירותי בקרה והתיעלות בתחום התקשורת למשרדי הממשלה22-11-2015
569688 פעיל הזמנה להציע הצעות במכרז לבחירת שותפויות פיננסיות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה19-11-2015
570308 פעיל לרכישת רכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר וביצוע מתקונים15-11-2015
570606 פעיל רכישת כלי רכב מסחרי אחוד (טנדרון) ורכב מסחרי בלתי אחוד (טנדר)15-11-2015
570958 חדש אופנוע דו שימושי מבצעי29-10-2015
564590 פעיל תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה15-10-2015
569803 חדש אספקת שירותי קווי תמסורת עבור רשת התקשורת הממשלתית20-09-2015
568826 פעיל מכרז פומבי בינמשרדי לאספקת שירותי אחסון ומכירת כלי רכב ומיטלטלין, הובלה/ גרירה ו/או פריצה, עבור משרדי רשות המסים בישראל, רשות האכיפה והגביה, המוסד לביטוח הלאומי ומשטרת ישראל26-08-2015

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי