צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
569064 פעיל אספקת ציוד תקשורת אקטיבי עבור משרדי הממשלה24-09-2015
569803 חדש אספקת שירותי קווי תמסורת עבור רשת התקשורת הממשלתית20-09-2015
566033 פעיל אספקת נייר להדפסה וצילום בעל תו ירוק או מיערות המנוהלים בצורה בת קיימא20-09-2015
569706 פעיל מכרז פומבי מספר 7/2015 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום ההפצה באמצעות סוכנויות ביטוח ובעלי רישיון (להלן: "השירותים או שירותי הביקורת")17-09-2015
568602 פעיל שירותי היסעים למשרדי הממשלה10-09-2015
569591 פעיל לאספקת מערכות ושירותים בתחום אבטחת המידע והסייבר עבור משרדי הממשלה10-09-2015
569688 חדש הזמנה להציע הצעות במכרז לבחירת שותפויות פיננסיות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה10-09-2015
569280 פעיל לביצוע עבודות הדפסה,מגנוט,קיפול עיטוף ודיוור של הודעות ,פנקסים ושוברי תשלום וקליטת דואר חוזר07-09-2015
568826 פעיל מכרז פומבי בינמשרדי לאספקת שירותי אחסון ומכירת כלי רכב ומיטלטלין, הובלה/ גרירה ו/או פריצה, עבור משרדי רשות המסים בישראל, רשות האכיפה והגביה, המוסד לביטוח הלאומי ומשטרת ישראל26-08-2015
569136 פעיל אספקת שירותי פיתוח ותמיכה בחוקת לוגיסט.26-08-2015
564590 פעיל תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה13-08-2015
568642 פעיל אספקת מכשירי סלולאר עבור משרדי הממשלה12-08-2015
567293 פעיל כלי BI01-07-2015

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי