צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
553418 פעיל אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה30-10-2014
556325 פעיל לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ"א) למשרדי הממשלה30-10-2014
554382 פעיל אספקת שירותי שינוע , אחסנה, מכירה והשמדה של טובין שבתהליך אכיפת המכס30-10-2014
559219 חדש מכרז לאיתור דיור עבור משטרת ישראל בצפון30-10-2014
558358 פעיל מכרז 4-2014 לייצור ואספקת מעטפות לבחירות לכנסת ה-20 עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת30-10-2014
558360 פעיל מכרז 5-2014 לייצור ואספקת פתקי הצבעה לבחירות לכנסת ה-20 עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת30-10-2014
557192 פעיל רכישה ותחזוקה של כלי רכב ממוגני ירי 4X4 - שלב א'29-10-2014
558944 חדש מכרז פומבי לביצוע עבודות גינון פנים וחוץ במשרד האוצר ובאתריו27-10-2014
558777 פעיל לאיתור דיור עבור המרפאה לבריאות הנפש במשרד הבריאות בחיפה27-10-2014
556933 פעיל הטמעת מערכת מרכבה בשב"ס27-10-2014
558812 פעיל העברת תכולת משרדינו בנצרת26-10-2014
558104 פעיל מכרז לקבלת שירותים בתחום שמירה ומעקב תכנוני על זכויות המדינה בנכסי נדל"ן26-10-2014
557565 פעיל מכרז למכירה או לחכירה מהוונת של חלקה ועליה מבנה ברחוב חורי 20 חיפה23-10-2014
557181 פעיל מכרז לאספקה, התקנה ואחזקת תשתית ויישום לניהול תקציב כול שירותים נלווים עבור משרדי הממשלה22-10-2014
553715 פעיל בחירת חברה לניהול הטיפול בחיובי מיסוי עירוני של משרדי הממשלה07-10-2014
558208 פעיל ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה לבניינים, למערכות וחצרות של קריית הממשלה שייח ג'ראח ושל מתחם ממוניה בירושלים07-10-2014
558046 פעיל מכרז לאיתור דיור עבור הרשות הארצית לתחבורה ציבורית בישראל בירושלים28-09-2014
557894 חדש בקשה לקבלת הצעות (RFP)בדבר ביצוע תהליך DCT – Data Center Transformationלמערך המחשוב של משרד האוצר ומרכב"ה 18-09-2014
556205 פעיל מכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית11-09-2014

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי