צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
557181 פעיל מכרז לאספקה, התקנה ואחזקת תשתית ויישום לניהול תקציב כול שירותים נלווים עבור משרדי הממשלה21-10-2014
556933 פעיל הטמעת מערכת מרכבה בשב"ס08-10-2014
558358 פעיל מכרז 4-2014 לייצור ואספקת מעטפות לבחירות לכנסת ה-20 עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת07-10-2014
558360 פעיל מכרז 5-2014 לייצור ואספקת פתקי הצבעה לבחירות לכנסת ה-20 עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת07-10-2014
553418 פעיל אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה07-10-2014
553715 פעיל בחירת חברה לניהול הטיפול בחיובי מיסוי עירוני של משרדי הממשלה07-10-2014
558208 פעיל ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה לבניינים, למערכות וחצרות של קריית הממשלה שייח ג'ראח ושל מתחם ממוניה בירושלים07-10-2014
556343 פעיל פינוי, הובלה והשמדת טובין06-10-2014
558104 פעיל מכרז לקבלת שירותים בתחום שמירה ומעקב תכנוני על זכויות המדינה בנכסי נדל"ן05-10-2014
558046 פעיל מכרז לאיתור דיור עבור הרשות הארצית לתחבורה ציבורית בישראל בירושלים28-09-2014
557192 פעיל רכישה ותחזוקת כלי רכב מסוג ג'יפ ממוגן ירי 4X4 - שלב א'23-09-2014
554382 פעיל אספקת שירותי שינוע , אחסנה, מכירה והשמדה של טובין שבתהליך אכיפת המכס23-09-2014
557894 חדש בקשה לקבלת הצעות (RFP)בדבר ביצוע תהליך DCT – Data Center Transformationלמערך המחשוב של משרד האוצר ומרכב"ה 18-09-2014
557885 חדש מכרז למתן אשראי ושירותים בנקאיים לעובדי המדינה18-09-2014
557724 חדש מכרז לאיתור דיור עבור משרד הרישוי בקרית שמונה14-09-2014
556165 פעיל מכרז למתן שירותי מרכז תמיכה והדרכה למערכת שירות עצמי לדיווחי שעות בשיטת מיקור חוץ14-09-2014
556205 פעיל מכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית11-09-2014
557565 פעיל מכרז למכירה או לחכירה מהוונת של חלקה ועליה מבנה ברחוב חורי 20 חיפה10-09-2014
556325 פעיל לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ"א) למשרדי הממשלה26-08-2014
555628 פעיל אספקת ציוד ושרותי טלפוניה קווית למשרדי הממשלה04-08-2014

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי