צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
568602 פעיל שירותי היסעים למשרדי הממשלה24-11-2015
571068 פעיל שירות של פריקה וטעינת מכולות באתר משקף מכולות מכס חיפה24-11-2015
571323 פעיל אספקת שירותי יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית24-11-2015
571324 פעיל אספקת שירותי ביקורת פנים בחשבות רשות המסים בישראל24-11-2015
570310 פעיל לרכישת כלי רכב פרטיים מנוע בנזין/דיזל לרמות של סמנכ"ל, משנה למנכ"ל, מנכ"ל וכלי רכב היברידיים ("סינקו")23-11-2015
570314 פעיל רכישת כלי רכב מנוע בנזין/דיזל בתצורת וואן להסעת 7 נוסעים –רמב"י23-11-2015
570311 פעיל מתן שירותי בקרה והתיעלות בתחום התקשורת למשרדי הממשלה22-11-2015
569688 פעיל הזמנה להציע הצעות במכרז לבחירת שותפויות פיננסיות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה19-11-2015
571784 פעיל מכרז להשכרת דירת 3 חדרים ברחוב הפלמ"ח 18 א בירושלים17-11-2015
571785 פעיל דירת 3 חדרים להשכרה ברחוב הפלמ"ח 18א בירושלים17-11-2015
571786 פעיל דירת 2 חדרים להשכרה ברחוב גורדון 7 בירושלים17-11-2015
571787 פעיל דירת 4 חדרים להשכרה ברחוב אחד העם 4 בירושלים17-11-2015
571788 פעיל דירת 2 חדרים להשכרה ברחוב אוסישקין 96 בתל אביב17-11-2015
570308 פעיל לרכישת רכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר וביצוע מתקונים15-11-2015
570606 פעיל רכישת כלי רכב מסחרי אחוד (טנדרון) ורכב מסחרי בלתי אחוד (טנדר)15-11-2015
571066 פעיל מכרז לבחירת יועצים בתחום תחזוקת מבנים05-11-2015
571050 פעיל מכרז לאיתור דיור עבור רשות האוכלוסין בפתח תקווה04-11-2015
571141 חדש מכרז פומבי מספר 09/2015 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום אקטואריה - ביטוח חיים, בריאות וסיעוד בגופים מוסדיים עבור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.03-11-2015
571148 חדש מכרז פומבי מספר 10/2015 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום אקטואריה - ביטוח כללי בגופים מוסדיים עבור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.03-11-2015
571149 חדש מכרז פומבי מספר 11/2015 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום אקטואריה - קרנות פנסיה בגופים מוסדיים עבור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.03-11-2015
570932 פעיל מכרז לאיתור דיור עבור משרד המשפטים באזור המרכז29-10-2015
570958 חדש אופנוע דו שימושי מבצעי29-10-2015
570618 חדש מכרז פומבי למתן שירותי פיקוח ,בקרה וייעוץ הנדסי עבור פרויקט הקמת תחנות הכוח הסולאריות באשלים22-10-2015
564590 פעיל תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה15-10-2015
569803 חדש אספקת שירותי קווי תמסורת עבור רשת התקשורת הממשלתית20-09-2015
568826 פעיל מכרז פומבי בינמשרדי לאספקת שירותי אחסון ומכירת כלי רכב ומיטלטלין, הובלה/ גרירה ו/או פריצה, עבור משרדי רשות המסים בישראל, רשות האכיפה והגביה, המוסד לביטוח הלאומי ומשטרת ישראל26-08-2015

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי