צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
579941 חדש אספקת שירותי תשתית לקישור לרשת האינטרנט24-04-2016
579511 פעיל מכרז פומבי למתן שירותי ניו-מדיה ודיגיטל ליישום מדיניותה ויעדיה של יחידת דוברות והסברה במשרד האוצר.21-04-2016
579920 חדש הזמנה להציע הצעות לניהול פרויקט לתכנון והקמה של מבנה קרית ממשלה מחוזית בנצרת עילית 21-04-2016
578189 פעיל מכרז לבחירת נותני שירותים עבור משרדי ממשלה בנושא ניהול הטיפול בחיובי מיסוי עירוני אגרות והיטלים לרבות מים וביוב21-04-2016
575894 פעיל תכנון ובניה של אתר במעבר נהר הירדן לייצור, אספקה והתקנת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות ולתחזוקת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP.20-04-2016
575998 פעיל מתן שרותי איסוף וגריסה של פסולת נייר, קרטונים, מדיה מגנטית ופסולת אלקטרונית20-04-2016
577336 פעיל אספקת שירותי תקשורת סלולאריים (רט"ן) עבור משרדי הממשלה20-04-2016
575833 פעיל אספקת מערכות ניהול ואבטחת המכשירים הניידים עבור משרדי הממשלה19-04-2016
579579 פעיל מכרז פומבי מס' 13/2016 שירות תחזוקה שנתי למעליות משרד האוצר. 19-04-2016
578620 פעיל הקמת תוספת קומה למבנה המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית19-04-2016
578720 פעיל מימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של קרית ממשלה מחוזית בנצרת עילית 19-04-2016
578046 פעיל אספקת שרותי השתלמויות בנהיגה לבעלי אישורי נהיגה ברכב ממשלתי17-04-2016
579712 חדש בקשה לקבלת הצעות לדיור עבור משרדי ממשלה בירושלים17-04-2016
577974 פעיל מתן שירותי ייעוץ לטיוב רגולציה 13-04-2016
579327 פעיל מתן שירותי ניטור, אחזור וניתוח מידע ברשת עבור משרדי הממשלה13-04-2016
579297 חדש רכב שרד לשרים11-04-2016
579203 חדש מכרז לאיתור דיור עבור משרד המשפטים באזור המרכז07-04-2016
579131 פעיל מכרז לאיתור דיור עבור מנהלת רכבת הקלה במשטרת ישראל באזור המרכז07-04-2016
578810 פעיל אספקת ציוד מולטימדיה: הקרנה, מסכים וסריקה למשרדי הממשלה06-04-2016
577638 חדש מיון מוקדם- מכרז למימון, תכנון, הקמה ותפעול של מתקן לייצור חשמל סולארי בטכנולוגיה פוטו-וולטאית03-03-2016

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי