צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
576093 פעיל מכרז לשירותי עריכת מכרזים טכנולוגיים וליווי טכנולוגי עבור אגף מערכות מידע במשרד האוצר07-02-2016
576178 חדש מכרז לאיתור דיור עבור רשות האוכלוסין באזור הקריות07-02-2016
576128 חדש הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום הרפואה התעסוקתית (רופא מומחה) עבור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 04-02-2016
576162 חדש שירות תחזוקה שנתי למעליות משרד האוצר 04-02-2016
575998 פעיל מתן שרותי איסוף וגריסה של פסולת נייר, קרטונים, מדיה מגנטית ופסולת אלקטרונית03-02-2016
575951 פעיל קבלת מידע על מערכות לניטור וחסכון במים, לניטור וחיסכון צריכת אנרגיה03-02-2016
575385 פעיל למידוף סטטי וארנוע ממתכת03-02-2016
575985 פעיל לאספקת מינויי חניה מקורה בעיר נתניה03-02-2016
576076 חדש מתן שירותי אבחון למועמדים למשרות בשירות המדינה02-02-2016
564590 פעיל תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה01-02-2016
573403 פעיל הקמת מאגר קבלנים ממשלתי לביצוע עבודות בניה קטנות, שיפוצים ותחזוקה בעבור משרדי הממשלה ועוד01-02-2016
575833 פעיל אספקת מערכות ניהול ואבטחת המכשירים הניידים עבור משרדי הממשלה31-01-2016
575405 פעיל מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ כלכלי-פיננסי לרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר31-01-2016
575894 חדש תכנון ובניה של אתר במעבר נהר הירדן לייצור, אספקה והתקנת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות ולתחזוקת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP.28-01-2016
575403 פעיל מכרז לאיתור דיור עבור משרד המשפטים באשקלון24-01-2016
569591 פעיל לאספקת מערכות ושירותים בתחום אבטחת המידע והסייבר עבור משרדי הממשלה20-01-2016
575063 פעיל מכרז לתפעול ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד13-01-2016
575190 פעיל מכרז לאיתור דיור עבור משרד הרישוי באזור המרכז12-01-2016
575135 חדש מכרז לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט מעבדות ומשרדים בבניין המכון הגיאולוגי בגבעת רם, ירושלים07-01-2016
568826 פעיל מכרז פומבי בינמשרדי לאספקת שירותי אחסון ומכירת כלי רכב ומיטלטלין, הובלה/ גרירה ו/או פריצה, עבור משרדי רשות המסים בישראל, רשות האכיפה והגביה, המוסד לביטוח הלאומי ומשטרת ישראל31-12-2015

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי