צור קשר

מכרזים

מכרזים

במאגר זה ניתן למצוא מכרזים פעילים של משרד האוצר המפורסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי ​​​​​​​​

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
553418 פעיל אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה17-11-2014
558104 פעיל מכרז לקבלת שירותים בתחום שמירה ומעקב תכנוני על זכויות המדינה בנכסי נדל"ן16-11-2014
559841 חדש בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר מערכת ניהול ביקורות למערך סייבר חירום וביטחון 13-11-2014
559843 חדש בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר שירותי ייעוץ בתחום ההפצה לאגף שוק ההון 13-11-2014
559541 חדש אספקת ריהוט משרדי06-11-2014
557181 פעיל מכרז לאספקה, התקנה ואחזקת תשתית ויישום לניהול תקציב כול שירותים נלווים עבור משרדי הממשלה05-11-2014
556205 פעיל מכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית02-11-2014
556325 פעיל לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ"א) למשרדי הממשלה30-10-2014
559219 חדש מכרז לאיתור דיור עבור משטרת ישראל בצפון30-10-2014
557192 פעיל רכישה ותחזוקה של כלי רכב ממוגני ירי 4X4 - שלב א'29-10-2014
558944 חדש מכרז פומבי לביצוע עבודות גינון פנים וחוץ במשרד האוצר ובאתריו27-10-2014
553715 פעיל בחירת חברה לניהול הטיפול בחיובי מיסוי עירוני של משרדי הממשלה07-10-2014

קישורים

מידע נוסף על מכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ניתן למצוא באתרי היחידות הבאות:


מכרזי החשב הכללי
מכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי
מכרזי הרכש של מנהל הרכב הממשלתי