התחדשנו - אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

גולש יקר,
כתובת האתר שונתה והחל מהיום הינה

 

http://www.mof.gov.il/hrights