מדריך זכויות לניצול<a href="/hrights/SurvivorRights/Pages/RightsGuide.aspx">RightsGuide.aspx</a>מדריך זכויות לניצולמאגרים ומידע{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e822
מחשבון זכויות<a href="http://zakaim.mof.gov.il/" target="_blank">http://zakaim.mof.gov.il/</a>מחשבון זכויותמאגרים ומידע{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e817
תמיכות האוצר<a href="/hrights/Laws/Pages/MOFSupport.aspx">MOFSupport.aspx</a>תמיכות האוצרמאגרים ומידע{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e820
מכרזים<a href="/hrights/Pages/Tenders.aspx">Tenders.aspx</a>מכרזיםמאגרים ומידע{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e81
שאלות ותשובות<a href="/hrights/Pages/FAQ.aspx">FAQ.aspx</a>שאלות ותשובותמאגרים ומידע{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e82
עדכונים והטבות מגופים נוספים<a href="/hrights/SurvivorRights/Pages/UpdatesAndBenefits.aspx">UpdatesAndBenefits.aspx</a>עדכונים והטבות מגופים נוספיםמאגרים ומידע{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e821
בקשה לקבלת מענק שנתי לפי סעיף 4 לחוק ההטבות<a href="/hrights/Documents/tofes_bakasha_hadShnati.pdf" target="_blank">tofes_bakasha_hadShnati.pdf</a>בקשה לקבלת מענק שנתי לפי סעיף 4 לחוק ההטבותטפסים{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e89
טופס בקשת מענק ליוצאי מרוקו ואלג'יריה<a href="/hrights/Documents/tofes_Manak_Marocow.pdf" target="_blank">tofes_Manak_Marocow.pdf</a>טופס בקשת מענק ליוצאי מרוקו ואלג'יריהטפסים{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e810
טופס בקשת מענק ליוצאי עיראק<a href="/hrights/Documents/tofes_Manak_Iraq.pdf" target="_blank">tofes_Manak_Iraq.pdf</a>טופס בקשת מענק ליוצאי עיראקטפסים{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e813
טופס בקשה לתגמול לעובדי כפייה<a href="/hrights/Documents/tofes_bakasha_Kfiya.pdf" target="_blank">tofes_bakasha_Kfiya.pdf</a>טופס בקשה לתגמול לעובדי כפייהטפסים{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e812
בקשה לתגמול לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה<a href="/hrights/Documents/tagmul_lefiHachnasa.pdf" target="_blank">tagmul_lefiHachnasa.pdf</a>בקשה לתגמול לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסהטפסים{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e819
לכל הטפסים<a href="/hrights/Pages/Forms.aspx">Forms.aspx</a>לכל הטפסיםטפסים{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e811
חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957<a href="/hrights/Laws/Pages/Law_1957.aspx">Law_1957.aspx</a>חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957חוקים ותקנות{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e86
חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד – 1954<a href="/hrights/Laws/Pages/Law_1954.aspx">Law_1954.aspx</a>חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד – 1954חוקים ותקנות{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e85
חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז – 2007<a href="/hrights/Laws/Pages/Law_2007.aspx">Law_2007.aspx</a>חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז – 2007חוקים ותקנות{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e87
מחלת לב, מחלת סוכרת ויתר לחץ דם<a href="/hrights/Laws/Documents/Shani_Heart.pdf" target="_blank">Shani_Heart.pdf</a>מחלת לב, מחלת סוכרת ויתר לחץ דםועדת שני{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e84
שיטיון-דמנציה-אלצהיימר<a href="/hrights/Laws/Documents/Shani_Altz.pdf" target="_blank">Shani_Altz.pdf</a>שיטיון-דמנציה-אלצהיימרועדת שני{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e814
מחלת האוסטיאופורוזיס<a href="/hrights/Laws/Documents/Shani_Austi.pdf" target="_blank">Shani_Austi.pdf</a>מחלת האוסטיאופורוזיסועדת שני{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e815
מחלות סרטן<a href="/hrights/Laws/Documents/Shani_Cancler.pdf" target="_blank">Shani_Cancler.pdf</a>מחלות סרטןועדת שני{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e818
לכל מסקנות הועדה<a href="/hrights/Laws/Pages/ShaniCommittee.aspx">ShaniCommittee.aspx</a>לכל מסקנות הועדהועדת שני{e07742bd-2dd9-41cc-933a-24d88f68e6c3}e4e59de3-f6f3-4794-93c4-183f0a3627e816

צור קשר