כנס דירקטורים בגופים מוסדיים

הכנס, שיערך ביום שני ה- 22.09.14, מיועד לדירקטורים בגופים מוסדיים ומהווה נדבך נוסף בפעילות אגף שוק ההון בהכשרתם המקצועית של דירקטורים חדשים וותיקים

מדד שירות לטיפול בתביעות

המדד מספק מידע על איכות טיפול חברות הביטוח בתביעות של מבוטחים בביטוחי רכב, דירה ובריאות בשנה החולפת

סולבנסי 2

משטר כושר פירעון חדש ומבוסס סיכונים לחברות ביטוח, הנועד לקדם תרבות עסקית המתחשבת בשיקולי ניהול סיכונים והקצאת הון בעת קבלת החלטות.

קודקס הרגולציה

על מנת לרכז את הוראות הרגולציה החל האגף בתהליך יסודי ועמוק של בחינה וארגון מחדש של ההוראות. החוזר המאוחד מרכז הוראות של הממונה.