התחדשנו - אתר המדפיס הממשלתי

​גולש יקר,
כתובת האתר שונתה והחל מהיום הינה

 

http://www.mof.gov.il/gp