מכרזים

מכרזים חדשים נוספים

 מכרזים 

מכרזים 
במאגר זה תוכלו למצוא מידע על המכרזים המתפרסמים מטעם משרד האוצר ולהוריד טפסים רלוונטיים להגשת המכרז,התאריך האחרון להגשת כל מכרז, ומועדים אחרים הקשורים בהגשת המכרז מופיעים לצד תיאור המכרז.
כמו כן ניתן לגלוש למאגרי המכרזים של יחידות האוצר השונות.

מכרזים אחרונים

סטטוסגוף מפרסםשם המכרזתאריך הגשה
חדשמערך סייבר חרום וביטחוןמכרז פומבי 16/2014 לאבטחת קריות הממשלה ואתרי משרד האוצר06/07/14
סגורהחשב הכללימכרז לבחירת גופים מתאמים להפעלת קרנות אשראי לסיוע לעסקים בערבות מדינה08/05/14
סגורשוק ההון, ביטוח וחיסכוןמכרז פומבי מס' 10/2014 למתן שירותי מפיק מלווה להפקת אירועי שבוע חינוך פיננסי30/04/14
חדשמערך סייבר חרום וביטחוןמכרז הכשרות מאבטחים מעשי 6/201410/04/14
סגורשוק ההון, ביטוח וחיסכוןמכרז פומבי מס' 8/2014 למתן שירותי מפיק מלווה להפקת אירועי שבוע חינוך פיננסי25/03/14
פעילשוק ההון, ביטוח וחיסכוןמכרז פומבי מספר 1/2014 לעריכת ביקורת שירות הניתן ללקוחות גופים מוסדיים24/03/14
חדשמערך סייבר חרום וביטחוןמכרז פומבי 7/2013 הדרכות והכשרות "עיוני" 04/03/14
פעילשוק ההון, ביטוח וחיסכוןבקשה לקבלת מידע (RFI)בדבר מערכת ניהול ביקורות לאגף שוק ההון23/02/14
סגורשוק ההון, ביטוח וחיסכוןבקשה לקבלת מידע (RFI) להפקת אירועי שבוע חינוך פיננסי09/02/14
פעילמערך סייבר חרום וביטחוןמכרז מסגרת פומבי 6/2013 להעסקת יועצים בתחומי אבטחת המידע, החירום והביטחון09/01/14
פעילוועדת המכרזים הבינמשרדית לפרויקט הקמת השוק הסיטוניהזמנה להשתתף בשלב המיון המוקדם במכרז לתכנון, מימון, הקמה והפעלה של פרויקט שוק סיטוני לפירות וירקות31/12/13
לראש הדף