מכרזי רכש

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
557524 פעיל מכרז 2.2014 יועץ לנושא מכרזים08-09-2014
לצפייה וחיפוש במכרזים קודמים  של המדפיס הממשלתי באתר מינהל הרכש יש ללחוץ על הקישור 

​​​​​​​​​​​​​​