מכרזי רכש

לצפייה וחיפוש במכרזים קודמים  של המדפיס הממשלתי באתר מינהל הרכש יש ללחוץ על הקישור 

​​​​​​​​​​​​​​