מכרזי רכש

​לצפייה וחיפוש במכרזים קודמים  של המדפיס הממשלתי באתר מינהל הרכש יש ללחוץ על הקישור 
 

​​​​​​​​​​​​​​